Moduł 2 - TEORIA I PRAKTYKA

MODELE TERAPII MAPA BÓLU SZYNOTERAPIA
(MAGO I INNE)

O czym jest ten kurs?

Ten kurs stanowi drugą część Biofunkcjonalnej Szkoły Okluzji.

Podczas niego dowiesz się w praktyce jak ustabilizować pacjenta

Jest to szkolenie, które zamyka temat diagnostyki i badania pacjenta. Dowiesz się jak leczyć przy pomocy szyn i po co nam one w stomatologii biofunkcjonalnej. 

Moduł 2

MODELE TERAPII MAPA BÓLU SZYNOTERAPIA (MAGO I INNE)

5 530 PLN

2 dni Teorii i Praktyki

Terminy szkoleń:

 • 10-12.10.2019

Szkolenie we współpracy z Akademią DSD
w siedzibie EndoEstetica
62-031 Luboń,
ul. Fabryczna 61 

 • 12-13.06.2020

Łodzi 90-133
ul. Wierzbowa 46/48
w siedzibie Natrodentu 

* Masz więcej pytań na temat naszych kursów? Interesuje Cię zewnętrzne finansowanie naszych szkoleń?
Nie zwlekaj, skontaktu się z nami!

Co zawiera moduł 2 BFSO?

 • jak zbudowany jest i jak funkcjonuje cały układ stomatognatyczny ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego
 • jak jest relacja kompleksu kłykieć-krążek stawowy
 • jak zaburzenia okluzyjne wpływają na staw skroniowo-żuchwowy
 • co to jest dyslokacja, zwichnięcie, dysk perforowany, dysk przyklejony, artroza, zapalenie stawu
 • wprowadzenie do szynoterapii: klasyfikacja szyn, zastosowanie
 • co to jest szyna MAGO i poznasz jej tajemnice, jak wykonać, jak stosować, jak modyfikować (ćwiczenia praktyczne)
 • jak przeprowadzić badanie pacjenta: twarz, wargi, mięśnie, staw, zęby, diagnostyka rtg, algorytm postępowania
 • co to jest mapa bólu (Rocabado) stawu skroniowo-żuchwowego (ćwiczenia praktyczne)
 • jak różnicować ból mięśniowy, stawowy i jak leczyć
 • jakie są algorytmy stomatologii biofunkcjonalnej: badanie i wywiad, omówienie kosztów i świadoma zgoda pacjenta

Program kursu:

Dzień 1

 • Anatomia i fizjologia stawu skroniowo - żuchwowego, Relacja kompleksu kłykieć - krążek stawowy, Dyslokacja, zwichnięcie, dysk perforowany, dysk przyklejony, Artoza, zapalenie stawów
  9:00 - 10:30
 • Przerwa kawowa
  10:30 - 11:00
 • Ból mięśni, skurcz, skurcz ochronny, Rodzaje bólu i ich charakterystyka (mapa bólu), Punkty spustowe i ich leczenie, Zespół Costena, Utrata słuchu
  11:00 - 13.30
 • Lunch
  13.30 - 14:30
 • Mapa bólu (Rocabado) ćwiczenia praktyczne
  14:30 - 16:00
 • Przerwa kawowa
  16:00 - 16:30
 • Zaburzenia okluzji i ich wpływ na staw, Badanie i wywiad biofunkcjonalny
  16:30 - 18:00

Dzień 2

 • Klasyfikacja szyn okluzyjnych, Szyna deprogramacyjna, Jig, Pivoting splint, Szyna MAGO, MORA
  9:00 - 10:30
 • Przerwa kawowa
  10:30 - 11:00
 • Przypadki kliniczne, Szyny nocne
  11:00 - 13:30
 • Lunch
  13:30 - 14:30
 • Wykonywanie szyny Mago (ćwiczenia praktyczne), Zasady dostosowania i wizyty kontrolne
  14:30 - 16:00
 • Przerwa kawowa
  16:00 - 16:30
 • Przedstawienie pacjentowi planu terapuetycznego, kosztów leczenia, świadoma zgoda, Algorytm podejmowania decyzji teraprutcznych
  16:30 - 18:00

Potrzebujesz dofinansowania lub myślisz nad rozłożeniem kosztów za szkolenia na raty?

Nasi wykładowcy

Lek. stom.

Założyciel Biofunkcjonalnej Szkoły Okluzji, prowadzi szkolenia z zakresu kompleksowego leczenia pacjentów, szynoterapii i terapii stawu skroniowo-żuchwowego oraz odbudowy estetycznej zębów.

Lek. stom.

Zajmuje się kompleksową rehabilitacją zgryzu ze szczególnym uwzględnieniem problemów stawów skroniowo-żuchwowych. Jest głównym wykładowcą Biofunkcjonalnej Szkoły Okluzji.
 

Lek. stom.

Specjalizuje się w projektowaniu uśmiechu (DSD), fotografii stomatologicznej i studyjnej i odbudowie estetycznej zębów prowadząc wykłady na całym świecie.
 

BFSO

Moduł 1

ANATOMIA, DIAGNOSTYKA, ALGORYTM, DECYZYJNY​

3 950 PLN

2 dni Teorii i Praktyki

Terminy szkoleń:

 • 14-15.10.2019

Łodzi 90-133
ul. Wierzbowa 46/48
w siedzibie Natrodentu 

Na kursie dowiesz się m.in. :

 • O regułach i zasadach stomatologii biofunkcjonalnej: od wywiadu i badania pacjenta poprzez znalezienie relacji centralnej, do diagnozy i planu leczenia.
 • Nauczysz się jak podejmować decyzję terapeutyczne
 • Nauczymy cię pracy z artykulatorem i łukiem twarzowym.

* Masz więcej pytań na temat naszych kursów? Interesuje Cię zewnętrzne finansowanie naszych szkoleń?
Nie zwlekaj, skontaktu się z nami!

Moduł 2

MODELE TERAPII MAPA BÓLU SZYNOTERAPIA (MAGO I INNE)

5 530 PLN

2 dni Teorii i Praktyki

Terminy szkoleń:

 • 10-12.10.2019

Luboń – Szkolenie we współpracy z Akademią DSD
w siedzibie EndoEstetica

 • 12-13.06.2020

Łódź – w siedzibie Natrodentu 

Na kursie dowiesz się m.in. :

 • Jak zbudowany jest i jak funkcjonuje cały układ stomatognatyczny ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego
 • Jak jest relacja kompleksu kłykieć-krążek stawowy
 • Co to jest szyna MAGO i poznasz jej tajemnice, jak wykonać, jak stosować, jak modyfikować (ćwiczenia praktyczne)

* Masz więcej pytań na temat naszych kursów? Interesuje Cię zewnętrzne finansowanie naszych szkoleń?
Nie zwlekaj, skontaktu się z nami!

Moduł 3

BIOFUNKCJONALNY KOMPAS OKLUZYJNY WAX-UP EKWILIBRACJA

5 530 PLN

2 dni Teorii i Praktyki

Terminy szkoleń:

 • 18-19.10.2019
 • 16-17.10.2020

Łodzi 90-133
ul. Wierzbowa 46/48
w siedzibie Natrodentu

Na kursie dowiesz się m.in. :

 • Hinge axis recorder od przeszłości do przyszłości (ćwiczenia praktyczne)
 • Zalety i korzyści płynące z hinge axisa
 • Jak znaleźć oś rotacji
 • Co to jest inklinacja i jakie ma znaczenie dla pełnej rehabilitacji zgryzu
 • Side shift ruch bennetta

* Masz więcej pytań na temat naszych kursów? Interesuje Cię zewnętrzne finansowanie naszych szkoleń?
Nie zwlekaj, skontaktu się z nami!

Moduł 4

ZAAWANSOWANA REKONSTRUKCJA BIOESTETYCZNA

4 920 PLN

2 dni Teorii i Praktyki

Terminy szkoleń:

 • 20-21.03.2020

Łodzi 90-133
ul. Wierzbowa 46/48
w siedzibie Natrodentu

Na kursie dowiesz się m.in. :

 • Dowiesz się jak prowadzić pacjentów ortodontycznych (przed w trakcie i po leczeniu)
 • Jak poprowadzić pacjentów chirurgicznych
 • Czy możliwe jest leczenie kompromisowe
 • Czy można ustabilizować pacjenta z nieodwracalnymi zmianami w stawie

* Masz więcej pytań na temat naszych kursów? Interesuje Cię zewnętrzne finansowanie naszych szkoleń?
Nie zwlekaj, skontaktu się z nami!

Chcesz zobaczyć jak
Zmienia się Świat Stomatologii?